Hoppa till innehåll
Hem » Allmogegrödor och Kulturväxter

Allmogegrödor och Kulturväxter

Vad är det?

Allmogegrödor, som även kallas kulturväxter, är de äldre sorter av spannmål, rotfrukter och grönsaker som inte har produktförädlats för at maximera avkastningen.

Vi har inget emot den moderna produktförädlingen, men i jakten på avkastning har ofta sårbarheter och svagheter uppkommit, något som det moderna jordbruket hanterar med tillsatsmedel.

Vi väljer istället att få mindre skördar generellt, men med grödor som är mer motståndskraftiga, klarar kraftiga väderomslag och som ger biprodukter som vi kan använda till annat.

Det gör att vi kan vara säkrare på att få skörd, även om skörden blir mindre, i händelse av torka, blötväderoch liknande.

Vilka finns?

Det finns kultursorter för de flesta spannmål, rotsaker och grönsaker.

Ett bra sätt att hitta grödor som ”går bra” där du bor är att fråga två eller tre generationer bakåt i tiden, vad odlade de innan det mekaniserade jordbruket tog fart.

Om du utgår från en sådan gröda och upparbetar den på ditt småbruk kan du efter fem år hävda att det är ert eget – dvs du kan sätta namn på det.

Själva upparbetningen av grödor finns det många entusiaster som arbetar med. Du hittar dem i Allkorn – En förening för mångfald och livsmedelskvalitet och Sesam – För fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige samt FOBO – För en frisk jord, friska växter, friska djur och friska människor.

Varför engagerar vi oss

För oss är det enkelt, vi vill att de gamla sorterna skall leva kvar. Vi vill vara med i bevarandet av en kulturskatt som annars är förlorad för alltid. Om inte vi gör detbryr sig ingen annan om kulturväxterna heller.

Det finns de som hävdar att kulturväxter har bättre mat/förädlingsegenskaper än vad moderna grödor har – men hur sant det är vågar vi inte säga.

Det finns dock gott om matlagare och mathantverkare som baserar hela sina verksamheter på just påståendet att allmogegrödor ger bättre konsumentprodukter.

Vi väljer att tro på dem!