Hoppa till innehåll
Hem » Svenska Lantraser.

Svenska Lantraser.

Alla har ett syfte!

Alla djur på gården har flera syften.

Ölandsgäss rensar i jorden, äter sniglar, rötter och annat samtidigt som de gödslar och lägger ägg.

Hedemorahönsen älskar att rota runt och hitta ätbart i jorden. De sprider ut andra djurs gödsel, äter parasiter och gödslar. Förutom att de lägger ägg.

Jämt– och Lappgetterna är duktiga skogsarbetare, älskar sly och gödslar rejält. Dessutom ger de oss mjölk, kött och fällar.

Linderödsgrisarna bökar rejält i marken och äter rötter och gödslar. De ger oss ju också kött.

Gutefåren betar det späda som växer och de ger oss ull. De gödslar ytorna de går på och ger oss både mjölk och kött.

Hur hotade är de?

Olika raser och arter är olika utrotningshotade. Alltfrån lappgeten där det finns extremt få registrerade individer till hedemorahöns som knappt är hotade längre.

Generellt för allmogedjuren är att de har blivit hotade när när lantbruket blivit allt mer fokuserat på högavkastande tillväxt.

Det är småbruk och entusiaster runt om i landet som håller raserna vid liv och hjälper till så att arter och raser inte dör ut.

Ju fler människor som engagerar sig i dessa djurs överlevnad – desto större sannorlikhet är de att de inte utrotas.

Hur kan du hjälpa till?

Du kan hjälpa djuren och dess djurhållare på många sätt.

Rekoringar är ett sätt. Fråga aktivt efter produkter som kommer från allmogeraser. Oavsett om det är mjölk, ägg, ostar eller kött så är det viktigt att producenten får kunder. Det är detsom hjälper allra mest.

Fråga också aktivt i din närhet efter småbrukare som håller djursom dess och ta kontakt med dem.

Bara ett glatt tillrop räcker långt, men när du frågar efter en köttlåda, ullprodukter eller annat så kommerdu skapa efterfrågan.

Stöd din lokala småbrukare

Vill du hjälpa oss att hålla landskapet öppet och hålla landsbygden levande?

Adoptera ett djur!