Hoppa till innehåll
Hem » Lilltorp Smak

Lilltorp Smak

Lilltorp Smak är vårt initiativ för relationsmat. Relationsmat är mat som bygger på relationer, småskalighet och närhet snarare än anonyma producenter i livsmedelskoncernernas kyldiskar.

Lilltorp framställer hantverksmässigt, småskaligt och cirkulärt producerad relationsmat som görs av djur och odlingar på egna gården.

Råvaran till produkterna följer regenerativa principer samt att vi i alla steg minskar avfall och svinn.

Oleks hade jag inkallning på och när jag satte mig i hagen så lade han sig bakom mig
Oleks hade jag inkallning på och när jag satte mig i hagen så lade han sig bakom mig

Relationsmat

Begreppet relationsmat betyder att vi säljer en relation med kunden, vi säljer inte en vara. Kunden skall alltid kunna komma till gården och besöka djuren och odlingarna. Kunden känner bonden. Bonden känner slaktaren och levande djur och produkter färdas sällan längre än cykelavstånd.

Relationsmat bygger på relationer: Inom relationsmat värderas och främjas starka, öppna och förtroendefulla relationer mellan matproducenter och konsumenter. Istället för anonyma transaktioner betonar relationsmat vikten av att känna de människor och gårdar som producerar maten.

Småskalighet och närhet: Relationsmat betonar småskalig produktion och närhet till konsumenten. Detta innebär ofta att maten produceras på mindre gårdar eller i småskaliga verksamheter, och att den säljs i närområdet. Småskalighet ger möjlighet till ökad kvalitetskontroll och personlig kontakt mellan producent och konsument.

Relationen med kunden: Inom relationsmat är matproducenterna mer intresserade av att skapa och underhålla relationer med sina kunder än att bara sälja en produkt. Detta kan innebära att producenterna välkomnar kunder att besöka gården, se odlingar och djur, och förstå produktionsprocessen bättre.

Utbildning och transparens: Ett viktigt inslag inom relationsmat är utbildning. Producenterna strävar efter att utbilda konsumenterna om vad de producerar, hur produkterna framställs och vilka värderingar och metoder som ligger bakom produktionen. Detta främjar ökad transparens och medvetenhet om livsmedelskedjan.

Handgjort smör. Separerat med separator, kärnat för hand
Handgjort smör. Separerat med separator, kärnat för hand

Vi säljer inte produkter

Vi kommer inte sälja tunnbröd. Vi kommer sälja en berättelse om lokalodlat spannmål, närodlad mjölk, härproducerad surdegsavhäll i en påse med tunnbrödets historia, bilder från bygget av vår bagarstuga, receptet vi använt och vår passion.
Vi kommer inte sälja getkorv. Vi kommer sälja levande glesbygd, öppna landskap och en tro på Norrland.
Det är inte produkter vi säljer. Det är passion, själ och hjärta kombinerat med hårt arbete vi säljer.

Ett Norrländskt småbruk helt enkelt.

Är du vår kund?

Våra kunder är de som uppskattar relationsmat och förstår vikten av det. De inser att de är de som genom sina aktiva val håller landskapen öppna och glesbygden levande. Älskar du Norrland? Det gör vi med!

Det är också unikt med relationsmat att vi siktar på att stärka kundens val genom att utbilda i vad produkten är, hur den görs och vad vi står för. Vi är inte oroliga för att dela med oss av recept och tillvägagångssätt, för det vi säljer är vår passion, inte grönsaker, en korv, en köttlåda, en honung eller ett tunnbröd. Våra produkter blir till samtalsämnen i och med detta vilket leder till att våra kunder aktivt berättar om oss och relationsmat för vänner och bekanta.

Hembakt knäckebröd. Bakat i vedeldad ugn
Hembakt knäckebröd. Bakat i vedeldad ugn

Cykelavstånd

Cykelavstånd är termen som används inom relationsmat för att visa på att det inte är dieselkrävande masstransporter som fraktar djur, råvaror och produkter långa avstånd.

Hållbarhet på riktigt

Lilltorps livsfilosofi är att minska masskonsumtionen , att skapa och upprätthålla livskraftiga ekosystem , att hålla landskapet öppet och landsbygden levande.
I detta så odlar och avlar vi utrotningshotade djur och grödor. Vi ser aktivt till att alla delar i kedjan är regenerativa och vi arbetar aktivt för att inget avfall skall uppstå. Vi är aktiva i våra digitala kanaler med kommunikation om hur vi lever och hur vi arbetar mot våra livsmål. Vi har genomfört ett hållbarhetsarbete med fokus på People, Profit, Planet modellen med hjälp av GSTC (Global Sustainable Tourism Council).

Rester från produktionen tillvaratas cirkulärt på gården i största möjliga mån och det som måste hanteras på annat sätt (vissa slaktrester till destruktion som exempel) hanteras just så.

Sammanfattningsvis innebär relationsmat en förskjutning från en anonym och avlägsen livsmedelsproduktion och konsumtion till en modell där relationer, småskalighet, transparens och närhet är centrala. Detta koncept främjar inte bara en mer personlig och förtroendefull upplevelse för konsumenten, utan konsumenten kan också stödja hållbarhet och lokal ekonomisk utveckling.