Hoppa till innehåll
Hem » Bloggen » Sveriges sista kommersiella tobaksodling

Sveriges sista kommersiella tobaksodling

Alida Olsson (vänster) från Yngsjö var den sista som skördade svensk tobak för kommersiellt bruk 1964. En era som startade i slutet av 1500-talet gick i graven. Alida hade tagit fram en egen tobak av Virginiatyp som bar hennes namn.

Det finns mer text samt en dokumentärfilm om Mor Alidas tobak

I slutet av 1880-talet och i början på 1900-talet hade så gott som varje familj i Åhus och i byarna runt omkring minst en tobakslycka. Tobaksodling och tillverkning av bl.a. Åhushavannan är näringar som under en lång period var starkt förknippade med Åhus. På grund dålig lönsamhet minskar odlingen av tobak kraftigt under 1940-talet. 

Den sista tobaksskörden bärgades i Yngsjö hösten 1964 i och med att Svenska Tobaksmonopolet upphörde med att ta emot svenskodlad tobak. En ett par hundra år gammal tobaksodlingsepok var över.

Alida sparade några frökapslar för hon tyckte det var för tokigt att man skulle sluta med tobaksodling. Dessa frön förvarades hos Tobaks- & Tändsticksmuseum i 38 år. När de togs fram verkade grobarheten vara obefintlig. Försök hade gjorts på olika håll i Sverige och i Tyskland.

Museets pipmakare, Arne Åkerhagen, lyckades emellertid få liv i ett frö. Den första tobaksplantan överlämnades till trädgårdsmästare Björn Jernberg där den fick bästa tänkbara omvårdnad tills den gick i blom och kunde ge nya frön.

Dessa frön finns idag att köpa om man letar lite och vi har tänkt odla den för dess vackra blommor samt grönmassan som blir utmärkt i odlingarna. Det skall bli spännande att se vad den tycker om den norrländska sommaren.

Fröet och plantan heter Alidatobak och finns inom kort hos Norrfrö samt hos Tillbudet.

Recept på Ljunglöfs Ettan

Tillverkning af Ljunglöfs välkända Snus

Till beredning av No.1 tages
5 1/4 Lpd Virginia – bladmjöl
5 1/2 Do Stjelk – do
6 1/4 Do diverse bladmjöl
17 Lpd.

Till fuktning av N o.1 o. 2 tages 51 kannor källvatten hvaruti uplöses 3 kannor och 7 quarter salt

Svettningen
Sker i lådor, som rymma ungefär 3 Lpd. Värmen i svettrummet 45 á 50 grader.
Svettningen pågår till 5:e dygnet, då snuset arbetas och sållas, fyllas åter i lådorne som då insättas ånyo.
Sedan det nu åter stått ett dygn, utslås det på aftonen, för att följande dag undergå beredningen. Amen.

På morgonen i tid tages 25[skålpund] finmalen pottaska(och finsigta) blandas i en serskild låda med en del af snuset, hvarefter detta småningom inarbetas med det hela och sållas.

1 skålpund = 425 gram
1 lispund = (20 skålpund) 8.5 Kilogram
1 kvarter =(1/4 stop) 0.327 liter
1 kanna = (2 stop) 2.617 liter

För den som inte orkar sitta och räkna om måtten så ser det ungefär ut så här om jag räknat rätt.
No1.
44,625 kg Virginia bladmjöl
46,75 kg stjälk (mjöl?)
53,125 kg Diverse bladmjöl

(144,5 kg tobak allt som allt)

133 liter vatten
11 kg salt
11 kg potaska

Stort tack till Michael som i fb-gruppen Gamla Recept lyfte detta samt gav tillstånd att använda bild och text.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *