Lilltorps historia

Vårt hus har en historia – vi har dokumentation från det byggdes.

Köpebeviset är från 1935.

M. F. Henriksson sålde då ett ”jordområde” om 3,03 hektar till ”arbetaren” Elvert Eriksson.

Ett markområde går ju inte att bo i. E Eriksson fick lagfarten 13 maj 1936

Karl Elvert Eriksson ansöker nu om ett lår för att skapa ett arbetarsmåbruk, ett arbetarsmåbrukslån.

Lånedetaljerna är otroligt detaljerade. Såsom minimum höjd på nock, längd och bredd.

Låntagaren förbinder sig att väl hävda och underhålla lägenheten. Mars 1936.

Fastighetens avstyckning är väldigt märklig. Jag skulle så gärna vilja veta bakgrunden till detta, se 1:52s timglasform. Det jag kan tänka mig är att Elvert planerade för ett generationsskifte där kommande generationer skulle kunna göra två fastigheter av 1:52

Mattias
Mitt i omställningen från löneslav till självförsörjande småbrukare med fokus på hantverksmässiga metoder Redigerar podden. skriver på http://madprepper.nu (prepping/förberedelse) http://skitjakt.nu (jakt och vapenlagstiftning) http://mattiashandley.se (mina tankar. Här kommer jag skriva om mina tankar och ideer vad gäller småbruk, lantbruk, skogsbruk och jordbruk. Drömmer om: att köra med oxar på gården