Hoppa till innehåll
Hem » Bloggen » Coronavaccinavsnittet

Coronavaccinavsnittet

Tess och Mattias pratar coronavaccin. En pratar känsla utifrån upplevelser och den andra pratar fakta.

Kommer du ta corona vaccinet? Kommer du avstå? Kommer du vänta?

Vi pratar om ganska mycket såsom allmänhetens allmänna skepticism, hur vi skall förhålla oss till forskning och vad en biverkning är.

Biverkningar
Alla läkemedel som fungerar har biverkningar. Dessa klassas som följer

 • Typ A: Överdrivna farmakologiska effekter.
 • Typ B: Bisarra reaktioner.
 • Typ C: Kroniska reaktioner.
 • Typ D: Fördröjda reaktioner.

I alla typer så klassas det utifrån

 • Mycket vanliga biverkningar: >1/10
 • Vanliga biverkningar: 1/10-1/100
 • Ovanliga biverkningar: 1/100-1/1000
 • Sällsynta biverkningar: 1/1000-1/10000
 • Mycket sällsynta biverkningar: <1/10000

Ett vanligt läkemedel som de flesta kommit i kontakt med har följande biverkningar:
Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Angioödem, mycket allvarlig allergisk reaktion:
  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg
  • svårigheter att svälja
  • nässelutslag och andningssvårigheter
 • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Även mindre allvarliga former av hudreaktioner, utslag och klåda kan förekomma.
 • Leverpåverkan. Detta kan vara mycket allvarligt och kan ge symtom som trötthet, illamående, kräkningar, magbesvär och aptitlöshet.

1 av 1000 kommer må ganska dåligt. Det är alvedon vi pratar om.

Är du ”säker” som vaccinerad? Vaccinet förhindrar att viruset får fäste i din kropp.  Första dosen ger visst skydd då din kropp börjar tillverka antikroppar. Den andra dosen skall ges ca 28 dagar senare och efter 7 dagar är du immun. På samma sätt som du inte sprider säsongsinfluensan om du är vaccinerad, eller polio, mässling, smittkoppor etc så kommer du inte sprida CoVid19

Lyssna gärna på professor Jan Holmgren som pratar om det kommande coronavaccinet.

Jan är aktiv inom ”rätt” områden, han sitter i regeringens expertpanel för corona och han var med och tog fram koleravaccinet.

I korthet så är vaccinet testat på 43 000 personer och har tagits fram iom att nyttan med ett vaccin är oerhört stort kontra eventuellt sällsynta och/eller långtidsbiverkningar.

I vanliga fall så genomförs en studie som denn och följs sedan upp efter ett år. När sedan detta är ok görs en större studie som fortgår ett par år där eventuella sällsynta biverkningar kartläggs.

Vaccinet som kommer nu ges i två doser med ett mellanrum på ca 3 veckor. Sju dagar efter andra dosen är du immun mot CoVid19.

Prof Jan Holmgren är med i de första 13 minutrarna

Pandemrix och Svininfluensan 6.1 miljoner doser gavs. Totalt kom det in 4380 rapporter om biverkningar, dvs 1 per 1392 upplevde en biverkning.
Den exakta förekomsten av narkolepsi är inte känd, men i internationell litteratur anges att upp till 50 personer per 100 000 invånare har narkolepsi i någon form. Det skulle motsvara ungefär 4 500 personer i Sverige. De närmaste åren efter vaccineringen med Pandemrix insjuknade minst 350 barn och unga vuxna i narkolepsi i Sverige

Det motsvarar 1 person på 13555 doser som insjuknade i narkolepsi.

Vaccinkrigarna på SVT Play 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *