Hoppa till innehåll
Hem » Bloggen » Det stora skogsjordbruksavsnittet aka agroforestry

Det stora skogsjordbruksavsnittet aka agroforestry

Agroforestry, eller skogsjordbruk som det heter på Svenska är intressant på många sätt.

Mest i Mattias tycke därför att det inte är nytt – utan ”gamla klokheter. Dessa växer i nyttjande för att det industriella bruket av jord och skog får konkurrens av metoder som ser mer till helheten än till en enskild grödas avkastning.

Vi går först igenom de vanligare metoderna och sedan tittar vi på missförstånd och myter.
Skogsjordbrukets vanligare metoder

Vad är skogsjordbruk?
Att kombinera perenn och vedartad växtlighet med ettåriga grödor och/eller djurhållning

De vanligaste formerna är

  • Trädjordbruk eller Allejordbruk (silvoarable/alley cropping)
  • Beteskogsbruk (silvopasture)
  • Produktiv kantzon (riparian buffer)
  • Mångfunktionellt vindsydd / lähäckar
  • Skogsodling (forest farming)
  • Skogsträdgård (forest gardening)

Missförstånd och myter:
Vårt eget missförstånd – du måste inte gå till skogs och plantera grönsaker

Från Björn:
Myt nummer ett är att agroforestry är något andra kan göra, men inte vi.

Myt nummer två är att man lätt tror att agroforestry måste vara det odynamiska, olönsamma, och opraktiska i regi av idealister

Myt nummer tre är att agroforestry måste vara statiskt – i själva verket fungerar det bäst ifall man har vissa arter som ger inkomst tidigt (man kan ju ha tomater eller squash i samma rad som nyplanterade träd), vissa på medellång sikt (som äppelträd, och popplar till massaved), och vissa på lång sikt (kvistade kvalitetsträd som fågelbär, valnöt, eller masurbjörk), och själva beskärandet och gallrandet tillför ju både organiskt material till jorden, och röjningsgödsling, förutom inkomsten från det man gallrade bort.

Myt nummer fyra är att man inte kan kombinera träd med djur, medan verkligheten är att man med lätt flyttbara elstängsel kan ha kor, höns, renar, grisar, eller vad man önskar.

Myt nummer fem är väl knappt en myt ens, men det är knappt någon som tänker på att lövätande djur som får och getter kan utgöra en ekonomisk motor i ett agroforestrysystem

Från Inger
Två myter eller missuppfattningar som jag tänker på ang skogsträdgård:
1) Det är inte rätt att en skogsträdgård är skötselfri, speciellt inte i början när man anlägger den.
2) Framför allt i början när skogsträdgården blev populär var det många som tyckte att det var antingen eller. Alltså antingen hade man skogsträdgård och då skulle man inte ha grönsaksland.

Vill du lära dig mer?
Den som vill läsa på folkhögskola: om agroforestry/skogsjordbruk kan göra det på folkhögskola

Skogsträdgårdsodlarna på Facebook

Stjärnsund:

Agroforestry.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *