Lilltorps historia

Vårt hus har en historia – vi har dokumentation från det byggdes.

Köpebeviset är från 1935.

M. F. Henriksson sålde då ett ”jordområde” om 3,03 hektar till ”arbetaren” Elvert Eriksson.

Ett markområde går ju inte att bo i. E Eriksson fick lagfarten 13 maj 1936

Karl Elvert Eriksson ansöker nu om ett lår för att skapa ett arbetarsmåbruk, ett arbetarsmåbrukslån.

Lånedetaljerna är otroligt detaljerade. Såsom minimum höjd på nock, längd och bredd.

Låntagaren förbinder sig att väl hävda och underhålla lägenheten. Mars 1936.

Fastighetens avstyckning är väldigt märklig. Jag skulle så gärna vilja veta bakgrunden till detta, se 1:52s timglasform. Det jag kan tänka mig är att Elvert planerade för ett generationsskifte där kommande generationer skulle kunna göra två fastigheter av 1:52

Publicerat den
Kategoriserat som Torpet

av Mattias

Inget är omöjligt, det tar bara lite längre tid.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *