Hoppa till innehåll
Hem » Bloggen » Permakultur och Nils Holgersson

Permakultur och Nils Holgersson


Permakultur och Nils Holgersson

Vi pratar permakultur nu. Både rent generellt men även mer specifikt princip ett till tre.

Mattias går en utbildning där en av uppgifterna är att diskutera permakultur och dra slutsatser utifrån det. I den utbildningen kom det upp att flera tyckte att permakultur var svårtillgängligt då det är svårt att identifiera sig med företrädarna.
Just därför får Tess uttrymme att diskutera sina tankar kring permakultur.

För är det inte lite konstigt? Varför behöver vi en etikett på det vi gör? Går det inte bra att bara göra ändå?

Tess ville ställa några frågor direkt till de som ”kan” permakultur
Fråga ett: Hur tolkar folk permakultur? Är det en livsstil, är ett odlingskoncept. Behövs det en etikett för det eller är det bara yogaklubben som spekulerar?

Fråga två: Varför kan du nu inte bara träna yoga om det nu är så kul? Varför skall det definiera dig och allt skall vara så? (yoga kan ju dåersättas med permakultur, crossfit eller liknande)

Fråga tre: Är permakultur en kult/sekt/religion där du betalar för inträde?

Fråga fyra: Måste jag veta att det är permakultur för att det skall funka?

Bonusfråga: Flyger Nils Holgersson på en ölandgås i sin resa genom Sverige?

Permakulturens principer
1. Observe & interact – ”Beauty is in the eye of the beholder” – Observera och interagera
2. Catch & store energy – ”Make hay while the sun shines” – Fånga och lagra energi
3. Obtain a yield – ”You can´t work on an empty stomach” – Erhåll avkastning/skörd
4. Apply self regulation & accept feedback – ”The sins of the fathers are visited on the children of the seventh generation” – Tillämpa självreglering och godta återkoppling
5. Use & value renewable resources & services – ”Let nature take it´s course” – Använd och värdesätt förnybara tjänster och resurser
6. Produce no waste – ”A stich in time save nine”, ”Waste not; Wan´t not” – Producera inget avfall (refuce, reduce, reuse, repair, recycle)
7. Design from patterns to details – ”Can´t see the forest for the trees” – Formge från mönster till detalj
8. Integrate rather than segregate – ”Many hands make light work” – Integrera snarare än segregera
9. Use small & slow solutions – ”The bigger they are, the harder they fall”, ”Slow and steady wins the race” – Använd små och långsamma lösningar
10. Use & value diversity – ”Don´t put all your eggs in one basket” – Använd och värdesätt mångfald
11. Use edges & value the marginal – ”Don´t think you are on the right track just because it´s a well-beaten path” – Använd kanter och värdera marginalerna
12. Creatively use & respond to change – ”Vision is not seeing things as they are but as they will be” – Att kreativt reagera på och använda sig av förändring  

Podden finns där du hittar poddar i vanliga fall, dvs på Spotify, i Apple Podcast eller överallt annars där du hittar poddar. Eller så söker du på Småbrukarpodden i din poddspelare. Prenumererar du kan du också kommentera avsnitten och ge oss betyg – förutom att du aldrig missar ett avsnitt. Lägg in oss i din poddspelare!

https://feeds.buzzsprout.com/664657.rssSmåbrukarpodden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *